เคล็ดไม่ลับ เก็บอาหารไว้ได้นาน

หากพูดถึง..”เคล็ดไม่ลับ เก็บอาหารไว้ได้นาน” ในยุคแห่งข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจแบบนี้ สินค้าทุกประเภทล้วนขึ้นราคาไปตามๆ กัน คุณแม่บ้านทั้งหลายเวลาจับจ่ายใช้สอยของจำเป็นต่างๆ ก็มักจะคำนวณถึงปริมาณและความคุ้มค่ากับราคาสินค้า เพราะหากสินค้าที่มีปริมาณมาก ราคาก็จะถูกลงไปด้วย ทำให้เกิดการตุนสินค้าเพิ่มขึ้น

ทำอย่างไร เมื่อต้องยกของหนัก

ในชีวิตประจำวัน หลายคนเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเคลื่อนย้ายของหนัก การออกแรงยกของหนักเกินไป หรือยกไม่ถูกวิธี ก็เป็นสาเหตุทำให้ปวดหลัง ปวดไหล่ได้ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนวัยทำงาน

การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

วันนี้แพ็คสโตร์ขอมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมา เช่น การเกิดไฟไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม

ลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ด้วยการแยกขยะให้ถูกวิธี

เพื่อนๆ น่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วกับปัญหาคนเก็บขยะ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากๆ เกิดจากการที่เราไม่ได้แยกขยะ ทั้งแมสก์ ต่างๆ ที่ปะปนอยู่กับขยะอื่นๆ ทำให้คนแยกขยะนั้นต้องสัมผัสโดยตรง

ซีลล็อคคืออะไร

ซีลล็อค Seal Lock หรือ Security Seal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง ใช้สำหรับล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สินค้า ล็อคถังน้ำมัน เป็นซีลที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุร่องรอยการแกะทำลายที่ตัวซีลและระบุหมายเลยที่ตัวซีลได้ ป้องกันการเปิดแกะหีบห่อก่อนถึงที่หมาย โดยส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เคมี airline duty free และล็อคมิเตอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าตัวสินค้าหรือวัตถุที่เราต้องการปกป้องจะไม่ถูกเปิดออกก่อนได้รับอนุญาติ