มาตรฐาน ISO 14000 คืออะไร

ISO 14000 คือ มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

เคล็ดไม่ลับ เก็บอาหารไว้ได้นาน

หากพูดถึง..”เคล็ดไม่ลับ เก็บอาหารไว้ได้นาน” ในยุคแห่งข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจแบบนี้ สินค้าทุกประเภทล้วนขึ้นราคาไปตามๆ กัน คุณแม่บ้านทั้งหลายเวลาจับจ่ายใช้สอยของจำเป็นต่างๆ ก็มักจะคำนวณถึงปริมาณและความคุ้มค่ากับราคาสินค้า เพราะหากสินค้าที่มีปริมาณมาก ราคาก็จะถูกลงไปด้วย ทำให้เกิดการตุนสินค้าเพิ่มขึ้น

ทำอย่างไร เมื่อต้องยกของหนัก

ในชีวิตประจำวัน หลายคนเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเคลื่อนย้ายของหนัก การออกแรงยกของหนักเกินไป หรือยกไม่ถูกวิธี ก็เป็นสาเหตุทำให้ปวดหลัง ปวดไหล่ได้ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนวัยทำงาน

การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

วันนี้แพ็คสโตร์ขอมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมา เช่น การเกิดไฟไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม

ลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ด้วยการแยกขยะให้ถูกวิธี

เพื่อนๆ น่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วกับปัญหาคนเก็บขยะ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากๆ เกิดจากการที่เราไม่ได้แยกขยะ ทั้งแมสก์ ต่างๆ ที่ปะปนอยู่กับขยะอื่นๆ ทำให้คนแยกขยะนั้นต้องสัมผัสโดยตรง

ซีลล็อคคืออะไร

ซีลล็อค Seal Lock หรือ Security Seal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง ใช้สำหรับล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สินค้า ล็อคถังน้ำมัน เป็นซีลที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุร่องรอยการแกะทำลายที่ตัวซีลและระบุหมายเลยที่ตัวซีลได้ ป้องกันการเปิดแกะหีบห่อก่อนถึงที่หมาย โดยส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เคมี airline duty free และล็อคมิเตอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าตัวสินค้าหรือวัตถุที่เราต้องการปกป้องจะไม่ถูกเปิดออกก่อนได้รับอนุญาติ