ศูนย์รวมสินค้าที่ตอบโจทย์ร้านค้า ช่วยในการจัดเก็บและขนย้ายได้อย่างสะดวก

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

ลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ ด้วยการแยกขยะให้ถูกวิธี

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วกับปัญหาคนเก็บขยะ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากๆ เกิดจากการที่เราไม่ได้แยกขยะ ทั้งแมสก์ ต่างๆ ที่ปะปนอยู่กับขยะอื่นๆ ทำให้คนแยกขยะนั้นต้องสัมผัสโดยตรง
 
วันนี้แพ็คสโตร์จะมาเชิญชวนทุกท่านแยกขยะกัน แยกตามสี ตามหลักที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแต่ละบ้านก็ไม่ได้มีถังขยะทุกสี ขยะแยกประเภทจะตั้งไว้ตามสาธารณะ หรือส่วนกลาง ของหมู่บ้าน ของเทศบาลต่างๆ แพ็คสโตร์จะขอแชร์ทริคที่คนไม่มีถังขยะแยกประเภทไว้ที่บ้าน นั่นก็คือ Weloc Gripper ที่จะช่วยให้คุณแยกประเภทของขยะได้ตามสี แล้วนำไปทิ้งถังขยะส่วนกลางที่แยกถังไว้ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ทิ้ง และผู้เก็บอีกด้วย โดยไม่ต้องใช้มือจับถุงโดยตรง จับผ่าน Gripper และคนแยกขยะสามารถเก็บได้อย่างปลอดภัยเพราะแยกประเภทไว้ถูกต้องแล้ว

ประเภทของการแยกขยะที่ถูกต้อง มีดังนี้
1.
ถังขยะสีแดง สำหรับขยะอันตราย
ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์

2.ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ


3. ถังขยะสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป
เป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย


4. ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก

ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง


การแยกขยะ นอกจากจะลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากคนเก็บขยะแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง ดังนี้

  • ช่วยลดปริมาณขยะ

การนำขยะรีไซเคิลที่แยกไว้ กลับมาใช้ใหม่ จะช่วยลดขยะได้มาก

  • ประหยัดงบในการกำจัดขยะ

สามารถนำงบที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้

  • ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร

การนำกลับมารีไซเคิล จะช่วยลดทรัพยากรต่างๆ

  • รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก

ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก เพราะแยกขยะอย่างถูกวิธี


สถานการณ์โรคระบาดแบบนี้มาแยกขยะให้ปลอดภัยต่อคนเก็บกันนะคะ