ศูนย์รวมสินค้าที่ตอบโจทย์ร้านค้า ช่วยในการจัดเก็บและขนย้ายได้อย่างสะดวก

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

การคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้า

 • 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดก่อนจะได้รับ สินค้าผิดรุ่น จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายจากการขนส่งจนไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น
  • 1.1 ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ อันเนื่องจากสีและแสงที่ใช้ในการถ่ายอาจมีความคลาดเคลื่อนจากสีของสินค้าจริง ซึ่งภาพสินค้าได้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 • 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาที่พบทันทีหลังจากได้รับสินค้า เพื่อการเคลมเปลี่ยนและส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่าย Call Center ให้ทราบก่อนทุกครั้ง
  • 2.1 กรุณาถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐาน ตั้งแต่เปิดกล่อง-เช็คสินค้าแบบต่อเนื่อง ไม่มีการตัดต่อ
  • 2.2 หากลูกค้าไม่มีวิดีโอมายืนยัน ภายใน 3 วัน (หลังจากรับสินค้า) กรณีพบสินค้ามีตำหนิ / ชำรุด / ได้รับไม่ครบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าหรือการขอคืนเงิน ในทุกกรณี
  • 2.3 Admin จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ โดยผลการพิจารณาของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด

 • 3. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์