ช้อปกับเราได้ที่นี่ pakstore.net


ทำไมต้องซื้อสินค้าของเรา...?
แพ็คสโตร์ ธุรกิจการจำหน่ายสินค้า สนับสนุนงานด้านการขนส่ง Logistic คลังสินค้า Warehouse รวมถึงเป็นช่องทางอำนวยความสะดวก Convenient ให้กับฝ่ายจัดซื้อ Procurement ในองค์กรต่างๆ ในการจัดหาสินค้า โดยผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง แพ็คสโตร์มีสินค้ามากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วัสดุเครื่องมือการป้องกันสินค้า Protective Material & Tools วัสดุเครื่องมือหีบห่อสินค้า Packing Material & Tools วัสดุเครื่องมือรัดสินค้า Strapping Materials & Tools อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าและวัสดุ Material Handling อุปกรณ์จัดเก็บสำหรับคลังสินค้า Storage Solution อุปกรณ์พลาสติกสำหรับวางและจัดเก็บสินค้า Plastic Container อุปกรณ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษา Cleaning & Maintemance โดยมีสินค้าให้เลือกหลายร้อยชนิด