Code : SM/WXSY-IBC

฿40,500

Description

พาเลทรองถังสารเคมี IBC Spill Plastic Pallet ป้องกันการรั่วไหล หรือหกล้น เหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกอาคาร สามารถถ่ายสารเคมีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวก

• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 1600 x 1700 x 750 มม.
• ความจุ 1300 ลิตร
• สีเหลือง

Attribute