Description

อุปกรณ์สำหรับใช้ปิดปากถุงต่างๆ WELOC PA50 เหมาะสำหรับใช้ภายในครัวเรือน หรือ ห้องแล็บ

• ใช้แทนหนังยาง สามารถใช้ซ้ำได้ เป็นการถนอมอาหาร ป้องกัน มด แมลง
• แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
• คลิปล็อคทุกชิ้นสามารถสัมผัสโดยตรงกับอาหาร (Food Grade)
• ผลิตจาก Polyamide 6.6 UL94 V2 (ไนล่อน)
• บรรจุ 6 ชิ้น คละสี

Attribute