Description

• ตาข่ายยางยืด พร้อมตะขอ สำหรับคลุมสิ่งของต่างๆ ในการขนย้าย
• เหมาะสำหรับคลุม Rack บนหลังคารถยนต์ รถ SUV เพื่อความปลอดถัย
• ตาข่าย ผลิตจากยางพารา 100 % หุ้มด้วย โพลีโพรพีลีน (PP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดหยุ่นและรับแรงดึงได้เต็มประสิทธิภาพ
• ผ่านการทดสอบและรับรองความปลอดภัยจาก TUV และ GS Mark (สถาบันรับรองมาตรฐานสินค้าของประเทศเยอรมนี)

Attribute

Size (mm.) 1000 x 1300
Material rubber 100%
1